Samferdsel

Sotrasambandet

Utbyggingen av Sotrasambandet blir den største anleggskontrakten så langt i Norge. Før prosjektet kan starte må flere kilometer med høyspentkabler flyttes,- og Nordic Steel er med.

I dag går en høyspentlinje i fritt spenn over fjorden mellom Sotra og Drotningsvik i Bergen vest. Høyspentlinjen ligger midt i veien for den nye hengebroen til Sotrasambandet, et gigantprosjekt som skal gjøre det bedre for alle trafikanter, med ny firefeltsvei, kollektivfelt og gang- og sykkelvei.

Oppstart bygging av Sotrasambandet er planlagt til høsten 2021, men arbeidet med å legge om linjen i høyspentkabler er allerede godt i gang. Det er BKK Nett AS som har ansvar for kabelarbeidet.

Høyspentkabler gjennom tunnel, sjakt og bro

– De nye høyspentkablene skal gå gjennom tunneler på begge sider av fjorden og legges på kabelbroer under dagens Sotrabro. For å få forbindelse mellom tunnelene, kabelbroene og Litlesotra transformatorstasjon, er det bygget to høye sjakter, forteller Bjørn Erik Ualand, leder av Samferdselsavdelingen i Nordic Steel.

Kabelsjaktene er 28 og 18 meter høye og til disse bidrar Nordic Steel med:

• Tilkomstutstyr

• Rekkverk

Dører

• Leidere

Ventilasjonsrister

– I sjaktene har vi laget leidere og plattformer med rekkverk i flere etasjer oppover, for enkel tilkomst. Montørene må ha god tilkomst og gode arbeidsforhold for å legge 4,5 kilometer med kabler gjennom sjaktene, forklarer Ualand.

Alt utstyr er produsert hos Nordic Steel på Bryne etter inngått kontrakt med Bertelsen & Garpestad. Nordic Steel kan produsere alt nødvendig utstyr som trengs for å drifte tunneler og veier. Til Sotrasambandet er leveransen utviklet og spesiallaget av oss, nøyaktig etter kundens ønske.

Viktig utbygging for folk og næringsliv

Sotrasambandet er et svært etterlengtet veisamband mellom Bergen vest og Sotra, i Vestland fylke. Dagens vei til Sotra er svært sårbar, med bru som eneste tilkomst til viktige næringsaktører, blant annet på Ågotnesbasen og Stureterminalen.

sotrasambandet
sotrasambandet
sotrasambandet
sotrasambandet
sotrasambandet
sotrasambandet
sotrasambandet
sotrasambandet
sotrasambandet
sotrasambandet
sotrasambandet
Related Projects
majorplassen bruRiksvei 3 og E6 11 broer