Samferdsel

Norsenga Bru

Produksjon av sisseplater, sissebeslag og beslag

NORSENGA BRU

Norsenga Bru er totalt 94,5 meter lang fordelt på 3 spenn fundamentert på spissbærende pæler i betong. Bestående vil brua ha to stykk kjørefelt med påhengt gang- og sykkelfelt. Bruen består av 710 kubikk med limtre som Moelven leverer i dekkekonstruksjon og fagverket. 66 tonn svart og 70 tonn Duplex inngår også i leveransen. Montering over jernbanen var særlig utfordrende i dette prosjektet siden togtrafikken for det meste skulle foregå samtidig.

Dette er også et utfordrende prosjekt produksjonsmessig og montasjemessig siden brua krysser jernbanen i 45 grader. 5 av tverrbærerne er i sort stål og 4 i Duplex, disse veier mellom 6 og 10 tonn hver. Det er også produsert 4 hengesøyler i Duplex på 2,7 tonn hver.

LØSNING AV OPPDRAGET

Bruen skulle være bestående av massive limtre-konstruksjoner og derav hadde Moelven utfordringer med sammenkoblingene. Utfordringene ble løst ved å montere sisseplater på endene av de massive limtre-bjelkene som skulle settes sammen som legoklosser.

For så å bruke sissebeslaget til å skru inn massive treskruer som skal holde konstruksjonen på plass. Det ble også produsert store brubærere i syrefast stål for å sikre konstruksjonen.

 

Prosjektering og fabrikasjonsgrunnlag:

• Bruprosjektering, Håndbok N400 (2015)

• NS-EN Eurokode standarder

• Prosesskode 2, Håndbok R762

VÅRE TJENESTER

Design og utvikling

• Produksjon av sisseplater

• Produksjon av sissebeslag

• Produksjon av beslag

• Produksjon av bærebjelker

• Produksjon av bærearmer

• Produksjon av bruhengere

0
Bærebjelker i Duplex og sort stål
0
Stk slisseplater
0
Kg stål
0
Stk slissebeslag
Related Projects
klosbøle bru