Olje og gass

Johan Sverdrup - Nordic Steel

Produksjon av diverse stål

INFORMASJON OM PROSJEKTET

Johan Sverdrup ligger på Utsirahøgda i Nordsjøen, 65 kilometer nordøst for Sleipner-feltet. Vanndybden i området er 110-120 meter. Johan Sverdrup ble påvist i 2010, og plan for utbygging og drift (PUD) for fase I ble godkjent i 2015. Utbyggingsløsningen for første byggetrinn er et feltsenter med fire spesialiserte innretninger; boligkvarter, prosessanlegg, boreanlegg og stigerør. De fire plattformene har broforbindelser. Boreinnretningen har 48 brønnslisser og er tilrettelagt for at boring, brønnintervensjon og produksjon skal kunne utføres samtidig. Prosesskapasiteten i fase I vil være 70.000 Sm3 olje og 6 millioner Sm3 gass per dag. Feltet skal drives med kraft fra land i hele feltets levetid. Kilde

LØSNING AV OPPDRAGET

Med Senab Eikeland har vi sammen designet og utviklet prototyper på skap og innredninger til skap som skal brukes på Johan Sverdrup plattformene i Nordsjøen. Skapløsningen er unik fordi den skal dekke flere behov, med innlagt varme og ventilering blant annet. Løsningen består av hjemreiseskap, garderobeskap, utstyrsskap og et stort sortiment av innredningsskap. Vi har levert nesten 1200 pulverlakkerte skap med integrert varme til Johan Sverdrup. 

Vi takker Senab Eikeland for tilliten og ser frem til videre samarbeid.

VÅRE TJENESTER

Design og utvikling

• Produksjon av skap

• Produksjon av innredning

0
Stk skap
0
Kg stål
Most Recent Projects