Sveising av internasjonalt format.

Skal du først sveise, skal det gjøres skikkelig.

Nordic Steel har bygget opp en erfaren sveiseavdeling.  Vi har to store sveisehaller som gir oss god mulighet til å skille bearbeiding av ulike materialkvaliteter og en effektiv produksjon. Begge hallene er utstyrt med 10T traverskran. Våre ingeniører og sveisere vet hva de holder på med. De har kunnskap om materialenes egenskaper, og de sveisemetoder som egner seg best til det formålet konstruksjonene skal ha.

Alle våre sveisere har sine sertifikater i orden. De er i den øverste liga og vet hvilket ansvar som hviler på dem i den jobben de gjør. De sveiser i alle materialer, fra de minste til de største konstruksjoner. Det skal vise av leveransene til Nordic Steel at den faglige stoltheten står sterkt.

jobb
jobb

Vi har sveiseingeniører av internasjonalt format.

Utdannet iht. IIW (International Institute of Welding) har vi egen IWE-Senior prosjektleder, IWS-Sveisekoordinator  og IWI – Sveiseinspektør som tar seg av styringen av alle sveiste konstruksjoner hos oss. Sveiserne som jobber hos oss har sertifikater til å sveise med alle de kjente metodene som kreves, til alle slags formål.

Vi har nesten 4000m2 produksjonslokaler med to 10T traverskraner. Enkeltprodukter, serier, små- og store konstruksjoner er alle like vanlige i vår produksjon. Og du kan være trygg! Her blir alt gjort etter gjeldende standarder og de strengeste kvalitetskrav. Dette er håndarbeid av meget høyt nivå.

Dertil er prosedyrene ved sveising omfattende. Hos oss blir produksjonsoppfølging og sveisesømmer testet og dokumentert. Vår egen sveisekoordinator(IWS) har ansvaret for at rutinene blir fulgt til minste detalj.

Mot offshore har vi jevnlig leveranser iht. DNV 2.7-1 og gjeldende NORSOK-standarder. I tillegg leverer vi store bærekonstruksjoner iht. NS-EN ISO 3834-2, NS-EN ISO 1090-1 EXC1-4 og Prosesskode 2 – håndbok R762 fra Statens Vegvesen til bygg, anlegg og infrastruktur.

Nordic Steel har DNV-godkjente prosedyrer for følgende materialer i tykkelser opp til 80mm:

– Karbonstål
– Aluminium
– 304
– 316
– Duplex
– Super Duplex

Om ønskelig legger vi gjerne flere spesialprosedyrer for deg som kunde.