Simprofile

2

– Korrugerte stålrør er unike fordi de har en svært høy kompresjonsstyrke, slik at de bedre kan motstå trykk og ytre krefter. Rørene er fleksible og kan enkelt kappes og bøyes, forklarer Bjørn Erik Ualand, leder av Nordic Steels samferdselsavdeling.

Støperør i betongkonstruksjoner

Stålrørene blir ofte brukt som støperør i spennarmerte konstruksjoner, fordi de gir svært god heft mellom betong og armering.

Et eksempel på dette er Sandsfjordbrua i Rogaland, som er en betongbro bygget etter fritt fram bygg-metoden. Broen har et hovedspenn på 290 meter, noe som er blant de lengste brospennene i verden. Med slike dimensjoner er det en fordel med lav vekt på stålrørene, noe du får med Simprofile.

– Den lette vekten gjør rørene svært håndterbare og lettere å installere. I tillegg bidrar lav vekt til lavere transport- og lagringskostnader. Levetiden på rørene er så lang som betongblandingen de støpes i er laget for, forteller Ualand.

Spirorørene Simprofile brukes også som sammenføying for innfesting av prefabrikkerte betongelementer som skal limes/gyses til fundamenter eller andre elementer. De brukes også som utsparing for føring av ankerstenger og forspente kabler i betongkonstruksjoner. Stålrørene blir også brukt som trekkrør til kabler, ledninger og vannrør.

Fakta om Simprofile

 • Materialtykkelser fra 0,3 mm til 0,8 mm
 • Produseres i dimensjoner fra Ø50 til Ø1250 mm
 • Produseres i henhold til EN 523 og EN 524

Stålrørene Simprofile finnes blant annet her

 • 800 000 meter på gassplattformen Troll A
 • 240 000 meter på Draugen-plattformen
 • 180 000 meter på Sleipner-plattformen
 • 120 000 meter på oljeplattformen Troll
 • 120 000 meter på Heidrun-plattformen
 • 80 000 meter i Bjørvikatunnelen
 • 80 000 meter på LNG Snøhvit
 • 80 000 meter på Øresund Link-tunnelen (Danmark-Sverige)
 • 78 000 meter på Syd Arne GBS (Danmark)
 • 24 000 meter på Hibernia (Atlanterhavet / Canada)
simprofile
simprofile
simprofile
simprofile
simprofile
simprofile
simprofile
simprofile
simprofile
simprofile
simprofile
simprofile
Recent Posts