Hærverk- og klatresikring

hærverk og klatresikring

Beskyttelse mot klatring og hærverk er helt nødvendig på viktig infrastruktur. Statens vegvesen er svært fornøyd med utstyret som er levert til Ryfast-prosjektet.

– Vi er svært godt fornøyd med beskyttelsen til master, skilt og signalportaler som Nordic Steel har levert. Dette er solide saker som beskytter både mot hærverk og klatring. I tillegg kan vi skru skilt på dem, noe som sparer oss for å sette opp egen mast, forteller Ronny Sæterlid i Statens vegvesen.

I Ryfast-prosjektet i Rogaland er det montert spesialtilpasset beskyttelse på master og bomstasjoner for å hindre klatring og hærverk.

Spesialtilpasset utstyr

Nordic Steel spesialtilpasser beskyttelsesutstyr til ulike kunder, etter ulike behov. Et viktig poeng er tilkomst til mastene på et senere tidspunkt.

– Det skal være god økonomi å bruke oss i Nordic Steel. Her har vi produsert en solid løsning som gjør tilkomst mulig på et senere tidspunkt. Når vi har all produksjon i Norge, kan vi være tettere på og tilpasse produkter i god dialog med kunden, sier Bjørn Erik Ualand, leder av samferdselsavdelingen i Nordic Steel.

Nordic Steels hærverk- og klatrebeskyttelse er utformet med en sokkel som går ned over både fundament og trekkerør, og beskytter dette. Det gjør at sokkelen enkelt kan tilpasses med ekstra rør på utsiden av fundamentet eller det kan legges til nye rør på et senere tidspunkt.

Solid og trygt

Beskyttelse mot hærverk og klatring er viktig for å ha et trygt nærområde og for å unngå at folk skader seg. Statens vegvesen forteller at utstyret er positivt også med tanke på støy.

– Vi har merket oss at beskyttelsen til Nordic Steel er mer solid, den er ikke så tynn og vibrerer derfor ikke i vinden. Dette medfører mindre støy til naboer, noe som er svært positivt, sier Ronny Sæterlid i Statens vegvesen.

Fakta om Nordic Steels hærverk- og klatresikring

  • Produsert i sjøvannsbestandig aluminium
  • Tilpasset design
  • Kommer i ulike størrelser
  • Kan brukes på alle dimensjoner av master og portaler
  • Enkel tilkomst til kabler og utstyr
hærverk og klatresikring
Recent Posts
simprofile