Bygg og anlegg

Mjøstårnet i Brumunddal, verdens høyeste trebygning

Produksjon av diverse stål

INFORMASJON OM PROSJEKTET

– Konstruksjonen og monteringen av Mjøstårnet i Brumunddal er ingeniørkunst i verdensklasse. Hovedkonstruksjonen er basert på limtre med dekkeelementer bestående av en kombinasjon mellom limtre og kerto, og fasader som elementer i tre. Dette er et svar på det «grønne skiftet» og et bevis på at tre er et materiale som kan utfordre tradisjonelle løsninger også i høyden samt muliggjøre klimariktig bygging bare man tenker offensivt nok, sier byggherre og investor Arthur Buchardt.

Mjøstårnet i Brumunddal har et totalt omfang på om lag 15.000 kvm, strekker seg over 18 etasjer og inneholder blant annet leiligheter, hotell, kontorer, restaurant og tilhørende fellesarealer. Total høyde er på over 80 meter.

 

LØSNING AV OPPDRAGET

Utfordringene til Moelven Limtre er de strenge kravene fra byggherren. Tre har andre egenskaper enn tradisjonelle materialer brukt i konstruksjon men behøver fortsatt beslag i stål for å tåle «tidens test». Uten slissebeslag i stål ville ikke konstruksjonen opprettholdt kravene om sikkerhet fra byggherren. Utfordringene ble løst ved at slissebeslagene entrer de store limtrebjelkene som vist på bilde ovenfor. Dette styrker konstruksjonen og øker belastningsevnen betydelig.

Hullene i slisseplatene er så nøyaktige at du kan ha 2 slisseplater på 30 meters avstand fra hverandre, kjøre en laserstråle igjennom hullet på første slisseplate for så å treffe igjennom hullet på den andre slisseplaten som står 30 meter borte. Slisseplatene har strengere krav enn NORSOK-standarden, og har et toleransekrav på 0,5 millimeter. Ja du leste riktig, 0,5 millimeter! Det er like smalt som tuppen på en kulepenn.

 

VÅRE TJENESTER

• Produksjon av beslag

• Produksjon av slissebeslag

• Produksjon av slisseplater

Related Projects
Ta kontakt

Send oss en email og vi kontakter deg snarest!

det nye munchmuseet