Samferdsel

Majorplassen Bru

Produksjon av stål.

Majorplassen bru

INFORMASJON OM PROSJEKTET

Majorplassen Bru i Kongsberg sitt totale spenn er 71 meter. Bruen er en av de 14 nye E134-bruene. Majorplassen bru er ei av de lengste trebruene i Norge, den er slisset sammen av stål levert direkte fra oss på Orstad.

LØSNING AV OPPDRAGET

Den enestående truebuen er bestående av 6 stk. tverrbærere. 5 stk på ca. 3 tonn hver og 2 stk på  1 tonn hver. I hver ende så er det produsert 4 stk. fotbeslag som blir slisset inn i limtrebuen. Hvert beslag veier ca 550kg.

Prosjektering og fabrikasjonsgrunnlag:

• Bruprosjektering, Håndbok N400 (2015)

• NS-EN Eurokode standarder

• Prosesskode 2, Håndbok R762

VÅRE TJENESTER

Design og utvikling

• Produksjon av slisseplater

• Produksjon av slissebeslag

• Produksjon av beslag

• Produksjon av tverrbærere

Related Projects
Steien Bru i Alvdalsotrasambandet