Samferdsel

Klosbøle Bru

Produksjon av tverrbærere, slissebeslag og hengesøyler

Klosbøle bro

INFORMASJON OM PROSJEKTET

Klosbøle Bro sitt totale spenn er 40 meter. Broen består av mange hundre kubikk med limtre som Moelven leverer i dekkekonstruksjon og fagverket. En stor del med Duplex inngår også i leveransen. Prosjektet inngår i utbyggingen av ny E16 gjennom Valdres. Utbyggingen av den 11,1 kilometer lange strekningen startet 22. august i 2016. Stortinget vedtok opplegget for finansiering oktober 2015.

LØSNING AV OPPDRAGET

Broen er bestående av massive limtre-konstruksjoner. Broen bæres av 4 tverrbærere på to tonn hver og to små tverrbærere på 600 kg hver. Limtre-buen blir slisset sammen med slisseplatene produsert i Duplex Stål her på Orstad. Hvert beslag veier omtrent 300 kg. Mellom limtre-buen og kjørebanen er det montert 8 stk. hengesøyler som veier fra 140 til 316 kg.

Prosjektering og fabrikasjonsgrunnlag:

• Bruprosjektering, Håndbok N400 (2015)

• NS-EN Eurokode standarder

• Prosesskode 2, Håndbok R762,

VÅRE TJENESTER

Design og utvikling

• Produksjon av slisseplater

• Produksjon av slissebeslag

• Produksjon av beslag

• Produksjon av tverrbærere

0
Kg stål
0
Total lengde på broen(meter)
Related Projects
norsenga bruSteien Bru i Alvdal