Bygg og anlegg

Det Nye Munchmuseet

Produksjon av braketter

Det Nye Munchmuseet

Det nye Munchmuseet er et av vårt tids største og mest ambisiøse prosjekt i Norge. Prosjektet inngår som en del av Oslo kommunes byutviklingsprosjekt i Bjørvika. Det er kommunens største satsing på kulturbygg vi har sett i vårt tid.

Bygget skal stå ferdig ved utgangen av 2019, og museet åpner for publikum i 2020. Det nye Munchmuseet skal blant annet huse den fantastiske Munchsamlingen på nærmere 28 000 kunstverk. Nordic Steel har igjen blitt utfordret på noe av det vi liker best, nemlig å levere norskprodusert stål til flotte prosjekter. Vi takker vår oppdragsgiver Byggimpuls for tilliten og ser frem til fortsatt godt samarbeid på prosjektet. Konseptet Lambda(Kunstmuseumet i Olso) er et resultat av ideen av et bygg som er vertikalt. Selve bygget består av et tårn på over tretten etasjer og et podium på 3 etasjer. Tårnet er todelt og består av en statisk og en dynamisk del. I den statiske delen er en tett betongkonstruksjon som oppfyller samtlige krav til sikkerhet, klima- og dagslyskontroll knyttet til kunsten som den skal romme. I den dynamiske delen inneholder det vertikale kommunikasjonsarealet for publikum, med en transparent og åpen fasade med utsyn over byen. Fasadeløsningen er en luftet værhud bestående av et utvendig sjikt av bølgede, perforerte aluminiumsplater. Denne fasaden svarer godt på funksjonskravene knyttet til klima/energi, vedlikehold, dagslysinnslipp og utsyn.

Det er Oslo bystyre som har satt ambisiøse miljømål for prosjektet, med krav om at bygget skal være ledende både når det gjelder energiøkonomisering og reduserte klimagassutslipp. Prosjekteringsarbeidet forutsetter en integrert energidesignprosess og setter store krav til alle involverte parter.

 

LØSNING AV OPPDRAGET

Utfordringene til Byggimpuls ligger i effektivitet i montasjen og høye toleransekrav. Det handler om å finne de beste brakettene som muliggjør en effektiv og sikker montasje.  Sammen med Byggimpuls har vi funnet den beste løsningen som sikrer effektivitet og kvalitet i montasjen. Løsningene vi har kommet frem til gjør jobben både enkel og sikker for montørene. Brakettene er laserskåret fra syrefaste plater i opptil 25 mm tykkelse. De er kappet, bukket, sveiset sammen og syrevasket for å møte de strenge toleranse- og korrosjonskravene.

VÅRE TJENESTER

• Teknisk tegning

• Visualisering av løsning

• Produksjon av braketter

Related Projects
NasjonalmuseetMjøstårnet i Brumunddal